Fotografieweblog Redmer van der Meer

Foto's variërend van een zonsondergang tot een schip in de hoogste golven, vanuit kikvorsperspectief of vogelperspectief, zwart-wit of kleurrijk; Neem een kijkje in de fotografie van Golven op zee.


|- Home - Contact - FAQ -|

woensdag 25 april 2012

Schaatsen 2012

Fotos van het schaatsen! Tzummarum, Franeker, Oude bildtdijk, Vrouwenparochie, Ouwe Zijl, Bartlehiem, Dokkum, Deinum, Sneek, IJlst, Bolsward, Witmarsum, Harlingen.